ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

Цаг үеийн мэдээ мэдээллийг тухай бүрт нь танд хүргэнэ.

Facebook
ВАЛЮТЫН ХАНШ
ЦАГ АГААР
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Байгууллагын тухайн жилийн төсөв урд оны төсвийн гүйцэтгэл дараа оны төсвийн төслийг монгол улсын төсвийн ил тод байдал http://www.iltod.gov.mn/ сайтаас мэдээллийг хүлээн авна уу

Агентлагууд

САНАЛ АСУУЛГА

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДААС АЛЬ НЬ ИРГЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЯЛБАРААР ШИЙДЭЖ ИЛҮҮ ОЙРХОН ХЯЛБАР ОЙЛГОМЖТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА ВЭ?

Замын-Үүд сумын засаг даргын тамгын газар
Хот тохижилт
Нийгмийн даатгалын тасаг
Нэгдсэн эмнэлэг
Өрхийн эмнэлэг
Татварын тасаг
© Замын-Үүдийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.