ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 31 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН "АХА" ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛА

ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 31 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН "АХА" ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛА
ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 31 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН "АХА" ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛА
ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 31 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН "АХА" ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛА
ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 31 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН "АХА" ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛА
ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 31 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН "АХА" ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛА
Монгол улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 31 жилийн ойд зориулсан асуулт хариултын "АХА" тэмцээн зохион байгуулагдаж, төрийн байгууллагын 92 албан хаагч оролцсоноос, “ТЭРГҮҮН” байранд Замын-Үүд сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтсийн хэсгийн байцаагч дэд ахлагч Г.Дөлгөөнтамир, “ДЭД” байранд Гадаадын иргэн харьяатын Дорноговь аймаг дахь газрын ерөнхий инженер Э.Батцэцэг , “ГУТГААР” байранд Замын-Үүдийн Дулааны станц ТӨҮГ-ын Дотоод хяналтын мэргэжилтэн Ц.Энх-Амар нар шалгарлаа.