2022 оны нэдүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх хуулиуд.

2022 оны нэдүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх хуулиуд.

2022 оны нэдүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх хуулиуд.
Та бүхэн эдгээр хуулиудтай доорх холбоосоор орж танилцана уу.
1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709635751
➡2.Хөдөлмөрийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709584961
➡3.Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709602851
➡4.Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16106891904801
➡5.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595944531
➡6.Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381596620471
➡7.Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381596644081
➡8.Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595772311
➡9.Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595887621
➡10. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230779072091
➡11.Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16231112784611
➡12.Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг түр түдгэлзүүлэх,мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709652901
➡13.Соёлын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709374521
➡14.Соёлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230812107921
➡15.Кино урлагийг дэмжих тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709404501