СУМЫН 2 БАЙРШИЛД ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

СУМЫН 2 БАЙРШИЛД ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО
СУМЫН 2 БАЙРШИЛД ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн тогтоолоор 2 дугаар багийн Шалганы 1 дүгээр гудамж болон Борхойн багийн Борхойн 10 дугаар гудамжинд 2 ширхэг хүүхдийн тоглоомын талбайг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр барихаар батлагдсан.
Уг ажлын тендерт “Мандах таун” ХХК шалгарч, ажлыг 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажилласан. Ажлын гүйцэтгэл 100% дууссан учраас сумын Засаг даргын А/199 дугаартай захирамжаар байгуулагдс ан ажлын хэсэг 2022 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажиллаж, зураг төсвийн дагуу иж бүрэн хүлээн авч ашиглалтад орууллаа.