E-JOB платформыг танилцуулах сургалт

E-JOB платформыг танилцуулах сургалт
Засгийн Газраас хэрэгжүүлж байгаа “ ХАЛАМЖААС- ХӨДӨЛМӨРТ ” бодлогын хүрээнд Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийн цахим систем E-JOB платформыг танилцуулах сургалт 2022 оны 01 сарын 17 -ны өдрийн 13,00-17,00 цагт харьяа БАГИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ БАЙРАНД болох тул иргэд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
УТАС: 99170201, 77077013
1 дүгээр баг- 91910336
2 дугаар баг – 91887766
3 дугаар баг -96505544
Сүлд баг – 91912485
Борхойн баг - 80006041