ГАЗРЫН САЛБАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО.

ГАЗРЫН САЛБАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО.
ГАЗРЫН САЛБАРЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО.
2023.01.16 өдрийн #09:00цагт "Ерөнхий боловсролын 3-р сургуулийн номын сан"-д 7 хуулийн хүрээнд #НЭЭЛТТЭЙ_ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ болох тул иргэд та бүхэн өөрийн үнэтэй саналаа тусган идэвхтэй оролцоно уу хэмээн албан ёсоор урьж байна.