НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.
НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.
НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.
НИЙТИЙН ОРОН СУУЦНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.
_______________________________________________________________________
Замын-үүд сумын Нийтийн орон сууцны /130, 132, 135а, 136, 137, 143-р байрууд/-ын дээврийн засварын ажилд явцын хяналт шалгалтын хэрэгжүүлж ажиллалаа.
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: “ЭРГЭЛ ХИЙЦ” ХХК
ЯВЦЫН ХЯНАЛТЫГ: Замын-Үүд хотын Захирагчийн ажлын алба.
ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “САНТ НОМУН” ХХК
БАЙРШИЛ: Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум 1-р баг, Сүлд баг
ГЭРЭЭНИЙ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:
2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр
2022 оны 11 дугаар сарын 20-ний өдөр
Ажлын явц: 2022.08.04-ний өдрийн байдлаар талбайд. 137 дугаар байрны дээврийн хог хаягдлыг цэвэрлэж зайлуулах 318.61 м2, хуйлмал материалан дээвэр буулгах 318.61 м2, дээврийн хуучин муудсан бетоныг задалж буулгах 9.56 м2, дээврийн бетон хуулсан болон хотойсон хэсэгт бетон тэгшилгээ хийх 318.61 м2, дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 318.61 м2, 143 дугаар байрны дээврийн хог хаягдлыг цэвэрлэж зайлуулах 312.85 м2, хуйлмал материалан дээвэр буулгах 312.85 м2, дээврийн хуучин муудсан бетоныг задалж буулгах 9.4 м2 ажлууд хийгдэж байна.
Үүрэг даалгавар: ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээ тавих, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах, хамгаалалтын хэрэгслийг бүрэн хэрэглэх гэсэн зааварчилгаа зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.