Замын-үүд суманд 1 дүгээр Багийн иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Замын-үүд суманд 1 дүгээр Багийн иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.
Замын-үүд суманд 1 дүгээр Багийн иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.
Замын-үүд суманд 1 дүгээр Багийн иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.
ХҮЧИН ЧАДАЛ: Барилга нь тэнхлэгээрээ 15х12.4 метр харьцаатай, В1 давхартайгаа 3 давхар болно. Тус барилга нь зоорийн давхартаа агуулах техникийн өрөө, 1 дүгээр давхартаа ажлын өрөөнүүд, нэг цэгийн үйлчилгээ, ариун цэврийн өрөө, коридор, шатны хонгил, 2 дугаар давхартаа, Багийн Засаг дарга, дотоод ажил, хуралдааны зориулалттай иргэний танхим, хэсгийн ахлагч нарын өрөө, ариун цэврийн өрөө бүхий даацын тоосгон хантай угсармал хучилттай барилга болно.
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: “МАНДАХ НАРАН СҮЛЖЭЭ” ХХК
ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: Аймгийн ГХБХБГ
ЯВЦЫН ХЯНАЛТЫГ: Замын-Үүд хотын Захирагчийн ажлын алба.
ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “ШИГОТА” ХХК
БАЙРШИЛ: Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум 1-р баг
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: Аймгийн хөрөнгө оруулалтын- 806 600 000 төгрөг
АЖЛЫН ЯВЦ: Барилга угсралтын суурийн ажил 50%
Ажлын явц: 2022.08.02ний өдрийн байдлаар талбайд суурийн ажил хийгдэж байна.
Үүрэг даалгавар: Барилгын ажлын талбайд түр хашаа татаж, талбайн зохион байгуулалтын дүрмийг баримталж ажиллах, барилгын талбайд буусан бараа материалын хадгалалтад анхаарах
ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээ тавих, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах, хамгаалалтын хэрэгслийг бүрэн хэрэглэх гэсэн зааварчилгаа зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.