Замын-үүд суманд 2 хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.

Замын-үүд суманд 2 хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.
Замын-үүд суманд 2 хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.
Замын-үүд суманд 2 хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.
Замын-үүд суманд 2 хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажилд явцын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажиллалаа.
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: “Мандах таун” ХХК
ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: Замын-Үүд Засаг даргын тамгын газар
ЯВЦЫН ХЯНАЛТЫГ: Замын-Үүд хотын Захирагчийн ажлын алба.
ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “ARCHIDEA” ХХК
БАЙРШИЛ: Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум 2 болон 5 дугаар багт
ГЭРЭЭНИЙ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:
2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр
2022 оны 08 дугаар сарын 15-ний өдөр
АЖЛЫН ЯВЦ: 80%