ЗАМЫН-ҮҮД АВТОЗАМЫН БООМТ ХЭВИЙН ГОРИМД ШИЛЖЛЭЭ.

ЗАМЫН-ҮҮД АВТОЗАМЫН БООМТ ХЭВИЙН ГОРИМД ШИЛЖЛЭЭ.
ЗАМЫН-ҮҮД АВТОЗАМЫН БООМТ ХЭВИЙН ГОРИМД ШИЛЖЛЭЭ.
ЗАМЫН-ҮҮД АВТОЗАМЫН БООМТ ХЭВИЙН ГОРИМД ШИЛЖЛЭЭ.
ЗАМЫН-ҮҮД АВТОЗАМЫН БООМТ ХЭВИЙН ГОРИМД ШИЛЖЛЭЭ.
ЗАМЫН-ҮҮД АВТОЗАМЫН БООМТ ХЭВИЙН ГОРИМД ШИЛЖЛЭЭ.
Дэлхий даяар тархсан ковид-19 цар тахлын улмаас тусгай горимд шилжин ажиллаж байсан Замын-Үүд олон улсын боомтын авто замаар зорчигч, ачаа тээврийн үйл ажиллагаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр хэвийн горимд шилжлээ.